Cảnh sát Hồng Kông đã nâng cấp hỏa lực trong khi đối đầu với người biểu tình, hình ảnh tối ngày 17/11 cho thấy họ đã sử dụng lựu đạn choáng và được trang bị súng trường bán tự động đi lại trên đường phố Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây Đại học Bách Khoa Hồng Kông vào ngày 17/11 và đưa ra cảnh báo rằng họ có thể bắt đầu sử dụng đạn dược để chống lại người biểu tình.