Cảnh sát Hồng Kông 'nhỡ mồm' tuyên bố muốn lặp lại thảm sát Thiên An Môn