Cảnh sát Hồng Kông mặc thường phục hạ gục người dân