Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán, các địa phương ở Trung Quốc đều có chính sách riêng về việc đóng cửa và kiểm dịch thành phố. Theo NTD, vài ngày trước, đã xảy ra một cuộc “đại chiến” giữa cảnh sát Hồ Bắc và Giang Tây, vụ việc này đã cho thấy 4 tín hiệu chính sẽ tác động đến chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).