m nhạc luôn là thứ ngôn ngữ không lời có sức thẩm thấu vào tâm của con người một cách lặng lẽ mà sâu sắc. Có những bản nhạc mang đến người nghe sự bình yên trong tâm hồn. Cũng có bản nhạc khiến người ta như được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp trên những chặng đường đời chông gai.

“Ngạo tuyết xuân mai” là khúc nhạc đánh thức những tiềm thức ẩn sâu, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, vượt lên chính mình để chạm tới thành công.