Nhằm phát hiện kịp thời người có nguy cơ nhiễm và người nhiễm COVID-19 từ chuyến bay VN0054, tất cả những người tiếp xúc với hành khách trên chuyến bay đã được yêu cầu cách ly.