“Mặc dù cuộc bầu cử năm nay vẫn chưa kết thúc và các thủ tục pháp lý cáo buộc gian lận bầu cử quy mô lớn vẫn đang diễn ra, nhưng phương tiện truyền thông cánh tả đã “phong” cho Joe Biden làm Tổng thống Mỹ và Joe Biden cũng đã “tự nhận” mình là tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời bắt đầu gấp rút thành lập một đội “chính phủ chuyển tiếp”.

Đánh giá dựa trên các thành viên đã biết của nhóm chuyển tiếp Biden, sự gắn kết công khai giữa chính quyền Biden và ĐCSTQ đã được tiết lộ cho công chúng, có thể tạo ra một mối đe dọa to lớn đối với lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ.”