Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công