Sự can thiệp của Bắc Kinh đối với các ngân hàng gây ra cuộc khủng hoảng tiền mặt cho Suning. Các nhà chức trách có thể quyết định việc cho vay, đặt số phận của doanh nghiệp vào tay đảng và chính phủ.

Bộ Chính trị tuyên bố sẽ "cấm các công ty độc quyền và ngăn chặn việc mở rộng vốn một cách mất trật tự" nhằm hạn chế thị phần của các công ty độc lập khổng lồ, tập trung nguồn lực và quyền lực vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước.