Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung kéo dài và dịch bệnh Covid-19, hiện các công ty Mỹ đang di dời nhà máy của họ ra khỏi Trung Quốc để tránh rủi ro. Quốc gia được hưởng lợi chính của xu hướng dịch chuyển này là các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.