Ca sĩ Mỹ: Dù bạn là ai, hãy hát quốc ca quê hương
bằng cả trái tim mình