Đậm nét Sài Gòn xưa: hơn 50 năm níu giữ chân người...đừng quên thưởng thức loại cà phê này!