Vì sao đại tá Mỹ lại đứng chào một đám tang xa lạ?