Epoch Times ngày 13/2 đăng tin, COVID-19 đang lây truyền giữa các thành viên của quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc, với hàng ngàn người bị cách ly để ngăn chặn sự lây lan thêm, theo Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ có trụ sở tại Hồng Kông.