Bill Gates: Rắc bụi che mờ mặt trời - Giải cứu trái đất hay đại huỷ diệt?

Mới đây tác giả C. Douglas Golden đã có bình luận trên The Western Journal, đề cập đến kế hoạch đầy tham vọng của Bill Gates “che mờ mặt trời”, với tuyên bố cứu trái đất khỏi hiện tượng nóng dần lên.