Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 30/3 đã gửi công hàm lên LHQ, phản đối 2 công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Tuy nhiên phía Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ và nói rằng công hàm Việt Nam ‘phi pháp, vô hiệu’.