Biển Đông: Tàu khu trục Mỹ tiến gần các đảo Trung Quốc chiếm đóng