Tri thức hiện đại đang thay đổi rất nhanh theo từng ngày, từng phút, từng giây. Nhiều bà mẹ trẻ đã không còn quan tâm, bỏ qua cảnh báo của thế hệ trước về chuyện sinh nở. Tuy nhiên vẫn còn một số kinh nghiệm quý giá mà tổ tiên chúng ta đã tổng kết lại qua hàng ngàn năm.