Bí ẩn siêu năng lực của Messing (Phần 3): Tay không tấc sắt, xuyên thủng phòng tuyến phát xít Đức và Liên Xô