Bầu cử Mỹ 2020 - Chặng cuối ngày càng nóng

Thực tế quan điểm của hai ứng viên còn nhiều khác biệt khác như ông Joe Biden muốn khôi phục hầu hết các thỏa thuận quốc tế và các chương trình trong nước dưới thời TT Obama mà TT Donald Trump đã hủy bỏ.

Riêng quan hệ với Trung Quốc, hành động của chính phủ TT Donald Trump là đánh thuế mạnh hàng hóa từ Trung Quốc. Trong khi quan điểm của ông Joe Biden cho rằng việc đánh thuế là không hữu hiệu, mà sẽ thiên về phương án đàm phán với Trung Quốc.

---------------------