Báo cáo “Tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam” đánh giá Việt Nam đang là quốc gia có tỷ trọng nợ công chiếm trong GDP cao nhất khu vực ASEAN, với tỷ lệ lên tới 63,7% GDP trong năm 2016.