Chỉ huy trưởng của Thiên thần Thái Bình Dương là trung tá gốc Việt Trịnh Gia Vinh thuộc Phi đoàn Viễn chinh số 13, Không quân Mỹ, đặt tại Hawaii chia sẻ: “Về mặt tổng quát, chương trình này chủ yếu tập trung vào mục tiêu xây dựng năng lực đối tác với Việt Nam, phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương trong 3 lĩnh vực khác nhau, trong đó có tổ chức tìm kiếm và cứu nạn quân sự lẫn dân sự giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.