Những chiếc nón ngựa biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy nghiêm, gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc năm xưa, là niềm tự hào của những người con đất võ.