Có nhiều mâu thuẫn trong những tuyên bố của lãnh đạo Facebook trước Thượng viện Mỹ và với chính quyền Việt Nam.