Đã thắng Uber tại thị trường Đông Nam Á như Grab đời nào chịu “khoanh tay” thúc thủ trước những chiêu thức của Go-Viet.