Tính đến tối ngày 25.2, Hàn Quốc đã có gần 1000 ca nhiễm, trở thành nơi có số người mắc lớn thứ 2 sau Trung Quốc, Tổng thống thừa nhận thất bại trong kiềm hãm dịch cúm Covid-19. Nguyên nhân phần lớn đến từ ca ‘siêu lây nhiễm’ thứ 31. Là người dân thường, chúng ta nên rút ra được bài học gì?