Tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh hiện đang rất khốc liệt, số người nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày, bắt đầu xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp giống như khi phong tỏa Vũ Hán. Quảng trường Thiên An Môn, ga đường sắt Bắc Kinh, phố Vương Phủ Tỉnh vắng vẻ, giống như một thành phố chết.