Bắc Kinh kêu gọi các nước ‘tích cực hướng dẫn’ Taliban; Tay không đánh trả sư tử giải cứu con