Joe Biden được coi là con tốt của ĐCSTQ, mối quan hệ giữa gia đình Biden và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm qua đã bị giới truyền thông phanh phui ngay trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông Lâm Hiểu Húc một thành viên của Ủy ban về Nguy hiểm hiện tại của Hoa Kỳ , nói với người dẫn chương trình "Cùng Đàm Luận Tin tức" rằng, ĐCSTQ biết rất rõ việc Biden gian lận bầu cử và “ĐCSTQ đã can thiệp rất sâu vào cuộc bầu cử”