Dự luật vừa được Thượng viện Mỹ thông qua, cho phép nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc làm hạn chế quyền tự trị của Hong Kong.