Tại sao chính quyền Tổng thống Trump lại cử Azar thăm Đài Loan vào thời điểm này, đồng thời chuẩn bị bán 4 máy bay do thám không người lái tiên tiến cho Đài Loan?