Người ta ở đời thường lóa mắt trước vàng bạc, cúi đầu trước quyền thế, mê lạc trong tình cảm nhưng những điều ấy không mang lại hạnh phúc và giá trị sống đích thực. Chỉ có thiện niệm mới đủ sức mạnh cảm động được đến nhân tâm sâu thẳm. Câu chuyện về cậu bé bán vé số nghèo dưới đây phần nào giúp bạn hiểu thêm ý nghĩa của câu nói này.