Trong 3 tuần phong toả, Ấn Độ đang xảy ra các cuộc thảm hoạ, nguy cơ có tác động khủng khiếp hơn cả cơn khủng hoảng y tế đang ảnh hưởng đến 1,3 tỷ người. 2/3 dân số Ấn Độ là người nghèo, sống với ngân sách 2 USD một ngày. Đây là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt phong tỏa. Họ bị bắt buộc cách ly mà không có thực phẩm và bị đối xử tàn bạo bởi cảnh sát nếu dám bước chân ra đường.