Theo The Epoch Time , trong tình hình dịch bệnh virus Trung cộng (viêm phổi Vũ Hán) hiện nay, có người bệnh và người nhà của họ đã tố cáo bệnh viện vì để làm trống giường bệnh đã mang bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nhưng chưa tử vong bỏ vào túi đựng xác mang đi. Có bác sĩ đã chứng thực sự việc này, nói rằng dưới hệ thống y tế ở Trung Quốc, vì lợi ích mà bác sĩ đã cố tình giết người ở trong phòng ICU (phòng săn sóc tích cực).