Âm mưu độc quyền phân phối thuốc trên toàn thế giới của ĐCSTQ, George Soros và Bill Gates

Các quan chức y tế công cộng, dù dưới bất kỳ chính quyền nào, sẽ không bao giờ đưa ra một chiến lược khoa học nào nhằm tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Các quan chức này có mục đích chủ yếu là để kiếm lợi nhuận từ các nhóm người dân sợ hãi, dễ kiểm soát. Họ phối hợp với các hãng dược phẩm, lợi dụng truyền thông cũng như danh tiếng của các chính trị gia và các nhà kinh tế để kiếm lợi.