- Máy bay tiêm kích-ném bom của Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

- Bộ Quốc phòng Đài Loan quan sát chặt chẽ sự phát triển quân sự của Trung Quốc

- Nhóm đảng lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu ủng hộ Đài Loan và kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Châu Âu và Đài Loan

- Tổ chức tư vấn Úc kêu gọi G20 tổ chức “họp khẩn cấp” về việc bảo vệ Đài Loan

- Bắc Kinh vẫn luôn chực chờ cơ hội xâm chiếm Đài Loan? Nhưng kết quả sẽ không mấy khả quan

- Ai liều mình cứu giúp Đài Loan?