Trên chóp đỉnh của kim tự tháp, 99% số người đều là những người có thói quen đọc sách.

Đọc sách là một thói quen rất tốt, giúp chúng ta có sự điềm tĩnh, chân thành, không bị bất kỳ ai dẫn động, đây có lẽ chính là một phần của thành công.