-Dùng khăn lau khô tóc thực ra lại không tốt
-Gội đầu nhiều là không tốt