Trước năm 2020, bất cứ ai nói về việc cấy ghép vi mạch, người Mỹ bị buộc phải xuất trình giấy thông hành, hay vào trại cải tạo… đa số sẽ cho là những thuyết âm mưu điên rồ. Và giờ vào năm 2020 chúng đã 'trở thành hiện thực'! Rốt cuộc thì những thuyết âm mưu đó không quá “điên rồ”, tác giả Tyler Durden đã mở đầu bài viết đăng trên Zero Hedge như vậy.