Trong một bài bình luận gần đây đăng trên ‘The Epoch Times’, nhà báo chính trị kỳ cựu Ivan Pentchoukov, cùng với các đồng nghiệp Cathy He, Mimi Nguyen Ly và Jack Phillips, đã phân tích chi tiết về 7 di sản chống Đảng Cộng sản Trung Quốc của cựu Tổng thống Trump.