Khi bạn khó chịu với vẫn đề nào đó của người khác, tức là bạn đang có chính vấn đề đó