Theo các chuyên gia, đây là 4 nhóm người có nguy cơ đoản mệnh.