Có những thứ chỉ có thể được làm ra nhờ những ký ức tình cảm mãnh liệt và những kỉ niệm để đời. Bộ đánh dấu trang “Thầy trò Đường Tăng” của Lưu Văn Hiền là một sản phẩm như vậy.