Với thảm sát Thiên An Môn, ước tính nhà cầm quyền đã tước đi mạng sống của 10.000 người chỉ trong vòng một đêm.