Sau khi Tổng thống Trump mãn nhiệm, ảnh hưởng của ông vẫn còn đó, và nhiều người ủng hộ vẫn mong chờ sự trở lại của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times của Hồng Kông, Đường Bách Kiều, một nhà hoạt động dân chủ và nhà bình luận các vấn đề thời sự sống ở Hoa Kỳ đã thống kê rằng 30 sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã không được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông qua, điều này cho thấy ông đang muốn làm điều gì đó...