Hơn 30 năm trước, bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Nguyễn Văn Thủy ra đời, lập tức bị liệt vào danh sách đen cấm chiếu chỉ vì có những câu thoại chua chát thế này: “Tất nhiên chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo cho riêng bộ da của mình”. Hơn 30 năm sau, hàng triệu người Việt vẫn lục tục đào bới lại những cuốn băng cũ để xem cho kì được “Chuyện tử tế” một lần. Ai cũng muốn biết làm người tử tế ra sao. Nhưng chẳng ai thực sự biết cả…