Đây là câu chuyện về Park Ji-hyun, người phụ nữ sinh ra ở Triều Tiên