Tổng thống Trump viết 2 câu về Trung Quốc, hàng chục ngàn người tán thưởng