Ít nhất 6 quốc gia đã cấm du khách đến từ Hàn Quốc nhập cảnh, và 9 quốc gia khác áp hạn chế đi lại đối với công dân xứ sở kim chi, sau khi Seoul báo cáo sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19.