10/08. ĐIỂM TIN TRƯA.
- Nhiều ngành sư phạm không tuyển được sinh viên!
- Thầy Kiên Trung lật tẩy "tử huyệt và những chiêu trò" trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia
- Lấy đất của dân đền bù 70.000 đồng/m2, bán đấu giá 40 triệu/m2
- Vinashin tái cơ cấu thành SBIC: Tiếp tục lỗ gần 2.900 tỉ đồng trong năm 2018
- Chợ chồm hổm lâu đời của người Việt ở Houston, Texas